Survey3 er lukket

 

Hvis du skal lave spørgeskemaundersøgelser kan du i stedet benytte SurveyXact:http://medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/it-bss/servicekatalog/analysevaerktoejer/surveyxact/

 

Hvis du skal tilgå en undersøgelse, har spørgsmål til tidligere undersøgelser eller andet, kontakt Jesper Bo Jensen (jbj@au.dk) eller Hans Jørgen Hansen (hjh@au.dk).

 

 

Survey3 is closed

 

To create new surveys, please use SurveyXact: http://medarbejdere.au.dk/en/administration/it/main-academic-areas/aarhus-bss-it-support/servicekatalog/analysis-tools/surveyxact/

 

If you have questions relating to Survey3 please contact Jesper Bo Jensen (jbj@au.dk) or Hans Jørgen Hansen (hjh@au.dk).